Video

Video
Hlasový sprievodca
Virtuálna prehliadka
Detský sprievodca

Maďarský názov obce Tročany, teda Trocsan, sa v písomnostiach vyskytuje od polovice 14. storočia. Avšak už v roku 1277 osada existovala pod názvom villa Sanctae Trinitatis. Latinský a slovenský pôvod názvu dokazuje, že na mieste vznikol najprv kostol, až potom dedinské sídlo. Predpokladá sa, že išlo o Kostol sv. Trojice, ktorý bol postavený na prelome 11. a 12. storočia.

Tročany boli majetkom Jána Záhradníka a jeho synov a v 14. až 16. storočí patrili zemanom. V roku 1387 sa rozoznávali Tročany a Malé Tročany a vlastnili ich viacerí zemepáni. Na prelome 15. a 16. storočia v nich žili Slováci a Rusíni, obec mala svoj kostol, faru a pravdepodobne aj školu

V strede obce Tročany stojí národná kultúrna pamiatka gréckokatolícky drevený Kostol sv. Lukáša Evanjelistu. Kostol bol postavený v roku 1739 z dreva a pozostáva z troch častí – svätyne, lode a predsiene. 

Časť vybavenia pochádza z pôvodného kostola, ktorý stál na rovnakom mieste už v roku 1338. Nad stavbou sa vypína šindľová veža s jedným zvonom. Zachovali sa pôvodné dvere do chrámu. Ikonostas upúta svojou jednoduchosťou a krásou. Pozostáva z niekoľkých častí a ikony sú zo 16. až 18. storočia. Najcennejší obraz ikonostasu Kalvária s gotickými prvkami pochádza z roku 1608. Ďalšími cennosťami sú ikony sv. Lukáša, Ukrižovania či sv. Michala namaľované na dreve. Za pozornosť určite stojí aj drevený polychrómový svietnik z 18. storočia.

V rokoch 1897, 1933 a 1968 prešiel kostol rozsiahlymi úpravami a dnes je považovaný za významnú národnú kultúrnu pamiatku. 

zdroj: https://www.severovychod.sk/vylet/greckokatolicky-dreveny-kostol-sv-lukasa-evanjelistu-v-trocanoch

čítať viac
čítať menej
49.181715, 21.321075
Foto
Video
Virtual
Hlasový sprievodca