Video

Video
Hlasový sprievodca
Virtuálna prehliadka
Detský sprievodca

Schoellerovci kúpili levické panstvo v roku 1867 od rodiny Esterháziovcov. Rodina veľkopodnikateľov pochádzajúca z Nemecka, úspešne podnikala v Nemecku a Rakúsku, neskôr v Čechách a na Slovensku. Vlastnili bane, hutnícke závody, strojárne, papierne, textilky, vagónky a podiely v lodeniciach, neskôr sa angažovali v pivovarníctve, sladovníctve a preslávili sa aj v oblasti chovu a šľachtenia koní. Do Levíc prichádzajú bratia Alexander a Pavol. Levické panstvo zastrešovala firma Schoeller a spol. V čase príchodu Schollerovcov boli Levice malým, zanedbaným a nerozvinutým mestečkom. Po ich odchode boli priemyselným, poľnohospodárskym, kultúrnym a správnym centrom dolného Pohronia. Keď v roku 1886 Alexander bez potomkov zomrel, prichádza do Levíc rytier Gustáv Schoeller, príslušník brnianskej vetvy rodiny.

Gustáv Schoeller sa výrazne zapísal do dejín mesta. Podporoval školstvo, kultúrny život, v meste fungovala automobilová a železničná doprava, rozvíjal sa priemysel elektrifikácia. Rád jazdil na koni, bol vášnivý poľovník a lipol na svojich zbierkach umenia a starých zbraní. Keď prichádzal do Levíc, zvykol deti obdarúvať sladkosťami. Známe boli jeho nákupné poukážky pre verných zamestnancov. Levičania si ho obľúbili a nazývali ho „náš Schoeller“.

So svojou manželkou žil v kaštieli, ktorý bol postavený v roku 1879. Nachádzal sa v krásnom parku v blízkosti mlyna. Honosná neobaroková budova v roku 1900 vyhorela a pri rekonštrukcii k nemu podľa projektu architektka Rudolfa Czibulku pristavili ďalšie poschodie. Schoellerov kaštieľ stál na mieste dnešného kvetinového záhonu v mestskom parku. V jeho interiéri sa nachádzali salóny, obrazáreň, vzácny nábytok, kozub z talianskeho a švédskeho mramoru, gobelíny, vyrezávané schody, poľovnícke trofeje atď. Impozantný zovňajšok kaštieľa zvýrazňoval krásny park plný vzácnych drevín a rastlín. Park projektovaný švédskym záhradným architektom Carlom Gustafom Swenssonom hýril životom, voľne tu pobehovali pávy, nachádzala sa tu voliéra s exotickými vtákmi a výbeh s lesnou zverou. Čaro parku dotváral aj gejzír. V parku sa nachádzal aj tenisový kurt a v jeho blízkosti stál žrebčín. Počas druhej sv. vojny v ňom krátko sídlilo veliteľstvo nemeckých síl okupujúcich mesto. V roku 1944 bol kaštieľ poškodený ruským bombardérom. Škody síce neboli rozsiahle, avšak núdza obyvateľov mesta o stavebný materiál, dohnala ľudí k tomu, že začali kaštieľ rozoberať, čo navždy spečatilo jeho osud.

Majetok rodiny Schoellerovcov skonfiškovali krátko po skončení druhej sv. vojny. V roku 1945 po 78 rokoch, sa tým končí pôsobenie Schoellerovcov v Leviciach.

 

Zdroj:

Tolnai, C., Levice na starých pohľadniciach, 2006

Švoliková, M. a kolektív, Monografia mesta Levice, 2010

čítať viac
čítať menej
48.216542, 18.604110