Video

Video
Hlasový sprievodca
Virtuálna prehliadka
Detský sprievodca

Kostol v Spišskom Štvrtku patrí medzi najstaršie kostoly na Spiši. Jeho architektúra kombinuje prvky gotiky a románskeho slohu. Legendy o čertovi, ktorý sa pokúsil zničiť kostol, svedčia o jeho veku a význame v minulosti.

Kostol má pohnutú históriu, počnúc jeho drevenou stavbou v roku 1215, cez zničenie Tatármi v roku 1241 až po jeho rekonštrukciu a prestavbu v 14. a 15. storočí. Počas husitských bojov boli niektoré kostoly v regióne vypálené, čo podnietilo stavbu dvojloďových kostolov.

Kostol prešiel niekoľkokrát renováciami a zmenami. Požiar v roku 1869 spôsobil vážne škody, no neskôr bola kostolná veža obnovená v gotickom štýle. Barokové zariadenie bolo pridané v 18. storočí, no pôvodné gotické vybavenie sa strácalo počas neskorších rekonštrukcií.

Významnou súčasťou kostola sú jeho oltáre, sochy a relikviáre, vrátane relikviára svätého Kríža a relikviárov z pozláteného striebra. Kostol je tiež domovom rôznych umeleckých diel, ako je drevený reliéf Pieta z 16. storočia.

Renovácie kostola pokračovali až do súčasnosti, zahŕňajúc výmenu strechy veže za medenú a rekonštrukciu vnútorných častí. Od požiaru v 19. storočí boli opravené fasády a zabezpečené proti vlhkosti.

Kostol v Spišskom Štvrtku je nielen historickou pamiatkou, ale aj dôležitým miestom náboženského a kultúrneho dedičstva regiónu.

čítať viac
čítať menej
49.002527, 20.462697