Video

Video
Hlasový sprievodca
Virtuálna prehliadka
Detský sprievodca

Zrúcaniny hradu sa nachádzajú na trávnatom návrší priamo v obci Holumnica. O histórii a pôvode hradu neuvádzajú historické pramene veľa, pričom informácie sú skôr rozporuplné. Hrad bol postavený pravdepodobne na prelome 15. a 16. storočia a neskôr bol upravovaný. Išlo o goticko-renesančnú blokovú stavu (pevnosť) so štvorcovým pôdorysom a bez veží. V trojpodlažných obvodových múroch nájdeme štrbinové strieľne a zvyšky renesančnej polkruhovej štítkovej atiky. Pevnosť bola postavená pravdepodobne s cieľom ochrany údolia Lomnického potoka. Postaviť ju dala niektorá z rodín Berzeviczyovcov, Ujházyovcov alebo Görgeyovcov, pričom presné záznamy nie sú známe a vychádza sa z iných historických dokumentov. Práve preto sa špekuluje, či to bôl vôbec hrad. Objekt totiž architektúrou a ani typologicky nezodpovedá stredovekej fortifikácii.

Predpokladá sa, že zrúcaniny hradu by mohli byť pozostatkami kaštieľa rodiny Görgeyovcov, ktorý je v historickej literatúre uvádzaný ako Holumnický zámok. V obci sa však nachádza aj renesančný kaštieľ, preto nie je jasné, či sa v literatúre pod pojmom Holumnický zámok myslí zrúcanina Holumnického hradu alebo dnes ešte zachovalého renesančného kaštieľa.

Vtedajší majitelia hradu ho však pravdepodobne opustili niekedy v 17. storočí a presťahovali sa do renesančného kaštieľa. Budova ale zostala využívaná naďalej – či už ako obytné sídlo niektorého člena rodiny majiteľov alebo iba ako úžitková budova (sklad, sýpka a pod.). Dodnes však nebol realizovaný archeologicko-pamiatkový výskum, vďaka ktorému by bolo možné dané informácie spresniť.

čítať viac
čítať menej
49.233223, 20.527044