Video

Video
Hlasový sprievodca
Virtuálna prehliadka
Detský sprievodca

Na vŕšku Veršok nad obcou Habura, neďaleko Medzilaboriec, sa týči majestátna socha Kniežaťa Laborca. Bronzová postava hrdého vládcu, vysoká 5,4 metra a vážiaca 1,8 tony, vzhliada na malebnú krajinu a symbolizuje silu, odhodlanie a jednotu Rusínov.

Socha, dielo akademického sochára Jána Ťapáka, bola slávnostne odhalená v roku 2014. Jej postavenie iniciovala Rusínska obroda na Slovensku, ktorá chcela takto vzdať úctu legendárnemu kniežaťu, spájanému s históriou a identitou Rusínov.

Podľa legendy knieža Laborec žil na prelome 9. a 10. storočia a vládol Rusínom na území dnešného severovýchodného Slovenska. Po nájazde staromaďarských kmeňov do Karpatskej kotliny sa s družinou vydal na útek. Na brehu rieky Sviržavy ho však dolapili a popravili. Odvtedy vraj rieka nesie jeho meno a dolina pod sochou sa nazýva Údolie kniežaťa Laborca.

Socha kniežaťa Laborec nie je len umeleckým dielom, ale aj silným symbolom. Podstavec sochy ukrýva schránku so zeminou zo 106 rusínskych obcí, symbolizujúcu jednotu rusínskeho národa. Socha tak slúži ako pripomienka hrdého dedičstva a spája Rusínov žijúcich na Slovensku aj v okolitých krajinách.

Okrem symbolického významu je socha kniežaťa Laborca aj turistickým magnetom. Ponúka nádherné výhľady na okolitú krajinu a je obľúbeným cieľom prechádzok a výletov. Návštevníci tu nájdu informačné tabule o kniežati Laborcovi a histórii Rusínov, čím sa toto miesto stáva aj dôležitým centrom edukace a šírenia povedomia o rusínskej kultúre.

Socha Kniežaťa Laborec je hrdým symbolom Rusínov a ich pevného zakorenenia v tomto regióne. Pripomína slávnu minulosť, spája prítomnosť a dáva nádej do budúcnosti.

čítať viac
čítať menej
49.319167, 21.860782