Video

Video
Hlasový sprievodca
Virtuálna prehliadka
Detský sprievodca

V časoch SNP bola dôležitým úsekom partizánov obec Kríže, ktorá sa nachádza na úpätí pohoria Čergov. Na počesť vojnových hrdinov sa od roku 1960 vypína nad obcou majestátny pamätník SNP. Na neďalekom svahu sa nachádzajú zachované vojnové zákopy, či zrekonštruovaná zemľanka. 

Zvlášť významnú úlohu tu zohrávalo územie v okolí obcí Kríže, Livov a Livovská Huta. V Čergovskom pohorí pôsobilo viacero partizánskych skupín. Medzi najznámejšie patrila partizánska skupina Čapajev, partizánska skupina Rokosovský Litvinov, partizánsky diverzný oddiel Kvitinského (neskôr premenovaný na partizánsku brigádu Gottwald), partizánska skupina Lipa, partizánsky zväzok Alexander Nevský a iné.

Po vypuknutí SNP 29.8.1944 a rozpade dvoch východoslovenských divízií sa Kríže stávajú vojenským táborom. Prichádzajú sem slovenskí vojaci i celé vojenské jednotky z rozpadnutých divízií. Organizujú a formujú sa tu nové partizánske oddiely vytvorené zo slovenských vojakov, niektorí sa pridávajú k už existujúcim partizánskym oddielom.

Nemecká armáda začala preto okolo Čergova sústreďovať značnú vojenskú silu na boj proti partizánom. V okolí obce Kríže dochádzalo k bojom medzi partizánmi a nemeckou armádou. Ošetrovať ranených partizánov bolo čoraz náročnejšie a nebezpečné. Členovia občianskeho odboja z obcí Lukov, Livov a Livovskej Huty, sa stretli a dohodli sa na ďalšom postupe pri záchrane ranených partizánov. Výsledkom bolo vybudovanie tajného poľného lazaretu. Prevádzku zabezpečovali miestni príslušníci odboja, za čo sa im Nemci kruto pomstili. Výsledkom boli vypálené domy a 29 mužov bolo odvedených do koncentračných táborov. Lazaret sa stal symbolom obetavosti a hrdinstva.

Pozývame vás teda na prechádzku miestami, ktoré v našich dejinách zohrali významnú úlohu. Miestami, ktoré môžu rozprávať o veľkej obetavosti, o odvahe, hrdinstve i utrpení našich predkov.

čítať viac
čítať menej
49.243198, 21.149504