Video

Video
Hlasový sprievodca
Virtuálna prehliadka
Detský sprievodca

V malebnej obci Krásny Brod, neďaleko Medzilaboriec, sa nachádza Monastier zostúpenia Svätého Ducha. Tento unikátny komplex, s bohatou históriou a duchovnou atmosférou, je dôležitým centrom gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Monastier bol založený v 14. storočí a patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie kláštory na území Slovenska. Počas svojej existencie prešiel mnohými peripetiami. Bol zničený a znovu postavený, zažil rozkvet aj úpadok. Napriek ťažkostiam si však zachoval svoje duchovné poslanie a stal sa symbolom viery a tradícií rusínskeho národa.

V súčasnosti sa Monastier zostúpenia Svätého Ducha skladá z dvoch častí: zrekonštruovaného starého monastiera s múzeom a novým chrámom. V areáli sa nachádza aj ikona Presvätej Bohorodičky, ktorá je uctievaná ako zázračná.

Monastier je miestom modlitieb, duchovných cvičení a pútí. Pravidelne sa tu konajú bohoslužby, koncerty a iné podujatia. Návštevníci tu nájdu pokoj a duchovnú útechu, a taktiež sa dozvedia o histórii a tradíciách gréckokatolíckej cirkvi.

Okrem duchovného významu má Monastier zostúpenia Svätého Ducha aj:

  • Historický význam: Je to jeden z najstarších kláštorov na Slovensku s bohatou históriou.
  • Kultúrny význam: Je to centrum rusínskej kultúry a tradícií.
  • Umelecký význam: V areáli sa nachádza viacero umeleckých diel, ako napríklad ikony a fresky.
  • Prírodný význam: Monastier je obklopený krásnou prírodou, ktorá ponúka relax a oddych.

Tipy pre turistov:

  • Do Monastiera zostúpenia Svätého Ducha sa dá dostať autom, autobusom alebo pešo z obce Krásny Brod.
  • Vstup do areálu je voľný.
  • V areáli monastiera sa nachádza informačné centrum, kde sa dá získať viac informácií o monastieri a okolí.
  • Návšteva monastiera je vhodná pre celú rodinu.
čítať viac
čítať menej
49.225636, 21.895697