Video

Video
Hlasový sprievodca
Virtuálna prehliadka
Detský sprievodca

Neveľké jazero tyrkysovej farby sa nachádza v nadmorskej výške 919 m n. m. pod strmým severným svahom Spišskej Magury, v súvislom komplexe smrekových lesov, necelé 3 km juhovýchodne od obce Jezersko, do ktorého katastra spadá a po ktorom je aj pomenované. Plocha jazera je 0,6 ha, maximálna dĺžka 74 m a šírka 74 m.

Vzniklo v starších štvrtohorách zosuvom pôdy (flyšových hornín) po uklonenej kryhe. O ceste pravdepodobného zosuvu možno usudzovať z priehlbiny asi 100 metrov nad jazerom, ako aj z hrádze, ktorá sa vytvorila pod ním. Jazero dnes zbiera vody z okolitých svahov, ale prevažne ho napájajú spodné pramene. Hladina jazera kolíše v rozpätí až dvoch metrov. Odtok zabezpečuje Jezerský potok.

Jazero je geomorfologicky významné územie vyhlásené za chránený prírodný výtvor. Na jeho území nájdeme aj vybrané vzácne druhy rastlín a živočíchov (napríklad zriedkavé druhy rašelinníkov, karpatské endemity mlok vrchovský a mlok karpatský). Ako prírodná rezervácia s rozlohou 2,18 ha je chránené od roku 1967.

Okolie jazera je upravené a udržiavané, nájdeme tu aj lavičky. Najjednoduchší prístup k jazeru vedie z obce Jezersko po zeleno značenom turistickom chodníku (dĺžka trasy: 2,7 km; čas: 0,45 h; prevýšenie: 199 m). Okrem toho k jazeru vedú značené turistické chodníky aj z Bachledovej doliny, Magurky či Ždiaru (všetky trasy sú do 3 hodín).

čítať viac
čítať menej
49.283040, 20.346649