Video

Video
Hlasový sprievodca
Virtuálna prehliadka
Detský sprievodca

Náučný chodník Humenský Sokol môžete nájsť v Humenských vrchoch, v Národnej prírodnej rezervácií (ďalej len NPR) Humenský Sokol vo vzdialenosti asi 2 km južne od mesta Humenné. Národná prírodná rezervácia sa rozprestiera v katastroch obcí Humenné, Ptičie, Chlmec a Jasenov. Oblasť bola vyhlásená za Rezerváciu v roku 1980. Spoločenstvá drieňových dúbrav, zvlášť typy s dubom plstnatým a kamienkou modropurpurovou, patria k najteplomilnejším suchoznášajúcim na východnom Slovensku. Výskyt duba plstnatého v NPR Humenský Sokol predstavuje severnú hranicu svojho európskeho areálu rozšírenia. Pod hlavným hrebeňom prechádza drieňová dúbrava do skalnej lesostepi. Súčasťou územia sú aj vápenaté pieskovcové zlepence a jaskyne. Územie, ktorým chodník prechádza patrí do súvislej európskej sústavy chránených území (tzv. Natura 2000). V NPR Humenský Sokol platí podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny tretí až piaty stupeň územnej ochrany.
V roku 1993 vznikol náučný chodník s prírodovedným a ochranárskym zameraním. Má desať stanovíšť, o ktorých je písané len na začiatku, ďalej sú len označené číslom pri značke chodníka.

Trasu tvorí uzatvorený okruh o celkovej dĺžke 3,5 km. Náučný chodník vedie na vyhliadku Červená skala, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 447 m. Celková prehliadka chodníka trvá približne 3 hodiny.
Chodník je možné navštíviť v každom ročnom období, s výnimkou daždivého počasia, kedy hrozí poškodenie telesa chodníka z dôvodu jeho premočenia – hrozba úrazu pri pošmyknutí.

Trasa chodníka sa nesmie svojvoľne skracovať. Na svahu návštevníci nesmú uvoľňovať skaly a do hrebeňovej časti je odporúčané vstupovať v skupine s maximálnym počtom 20 osôb.

 

zdroj: https://chkovychodnekarpaty.sopsr.sk/naucny-chodnik-humensky-sokol

čítať viac
čítať menej
48.910214, 21.930412