Video

Video
Hlasový sprievodca
Virtuálna prehliadka
Detský sprievodca

Hrad Plaveč bol postavený okolo roku 1294 ako obranná pevnosť, financovaná šľachticom Arnoldom, synom Ditricha zo Spiša. Získal svoje meno pravdepodobne od kmeňa Polovcov, ktorí boli pozvaní uhorskými králmi v 11. – 12. storočí na ochranu hraníc. V roku 1317 ho uhorský kráľ Karol I. Róbert z Anjou daroval spolu s panstvom Drugethovcom, a po ich vymretí v roku 1366 sa stal majetkom Bebekovcov.

V druhej polovici 15. storočia, počas husitských vojen, bol hrad dočasne dobytý bratrancami vedenými Petrom Aksamitom. Neskôr prešiel do vlastníctva rodu Zápoľských, ktorí ho nechali opäť opevniť. V roku 1505 ho kúpil rod Horváthovcov, ktorí sa začali nazývať Horváthovci-Palocsayovci.

Počas povstania Juraja I. Rakóciho bol hrad na strane povstalcov. V 18. storočí stratil vojenský význam a bol prestavaný na obytné sídlo Paloczayovcami. V roku 1715 unikol demolácii vďaka svojmu charakteru obytného domu. V roku 1830 sa pri adaptácii narušila jeho štruktúra a Paloczayovci sa presťahovali do kaštela v Plavči. Po smrti rodu v roku 1857 ho postihol ničivý požiar a odvtedy chátra.

Pôvodne mal hrad malý kameň, ktorý pozostával len z obytnej veže. Podľa opisu z roku 1644 mal aj palác, kaplnku, starý palác, dve bašty a zámočnícky dom. Po renesančnej prestavbe hrad zobrazuje kresba Myskovszkého, kde vidno, že prestavba pohltila aj donjon. Z hradu sa zachovali zvyšky juhovýchodného muriva s kruhovou baštou a ďalšou polkruhovou baštou na opačnej strane.

Dnešný stav hradu je zredukovaný len na zvyšky múrov obytnej časti a obrannej bašty. Od roku 2014 prebieha obnova hradu vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR, Európskych fondov a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Miestne občianske združenie Džatky pre všetko každoročne organizuje kultúrnu akciu s názvom Deň hradu Plaveč, ktorá priláka širokú verejnosť.

čítať viac
čítať menej
49.255148, 20.847488