Video

Video
Hlasový sprievodca
Virtuálna prehliadka
Detský sprievodca

Jasenov alebo Jasenovský hrad je hradná zrúcanina na zalesnenom chrbte Humenských vrchov patriacich pod Vihorlatské vrchy. Nachádza sa v nadmorskej výške  392 m. n. m., zhruba 4 km na juh od Humenného a zhruba 1 km  od obce Jasenov (od ktorej je odvodený názov hradu). Z hradu sú pekné výhľady predovšetkým severným smerom na Humenné a okolie.

Jasenovský hrad bol v roku 1963 vyhlásený za kultúrnu pamiatku.  Od roku 2011 prebieha rekonštrukcia a záchrana hradu obcou Jasenov v spolupráci s občianskym Združením na záchranu Jasenovského hradu, ktoré je členom záujmového združenia Zachráňme hrady. Hradný areál je voľne prístupný pre návštevníkov. Hrad vznikol pravdepodobne po vpád Tatárov v 13. storočí.. Mal strážiť prístupovú cestu vedúcu z južného Slovenska smerom na Humenné a ďalej na sever. V listinách sa prvýkrát spomína v roku 1330 ako castrum Jezenew. Pravdepodobne ho postavili Račkajovci, Dugetovci, pôvodne taliansky rod, sa stali majiteľmi tunajšieho hradu po bitke pri Rozhanovciach po roku 1312 a patril im až do 17. storočia. V roku 1644 hrad obsadili vojská Juraja Rákociho. Pri obliehaní ho ťažko poškodili a neskôr ho už neopravovali. Hrad spolu s obcou patril v 18. storočí Čákiovcom a v 19. storočí Andrášiovcom. Určité snahy o záchranu objektu prejavili koncom 19. a začiatkom 20. storočia vtedajšie pamiatkové orgány. Niektoré už rozpadávajúce sa múry hradu zakonzervovali a nepatrnú časť objektu zastrešili. Dokončenie prác zmarila prvá svetová vojna.  Zo stredovekého hradu sa zachovali predovšetkým murivá paláca a šijovej veže a v interiéri objektu nepatrné zvyšky renesančných klenieb.  Kamenné múry členia nepravidelné otvory okien, dnes už bez orámovania. Z pôvodných architektonických detailov sa zachovalo gotické kruhové okienko s bohato riešeným profilovaným ostením. Vstupná polkruhová renesančná brána vedie na prvé nádvorie.

V súčasnosti je hrad od roku 2011 v rekonštrukcii, badateľné sú pokroky rekonštrukčných prác, ktoré realizuje obec Jasenov. S obcou spolupracuje aj Združenie na záchranu Jasenovského hradu. Okolie hradu je vyčistené od náletových drevín a stromov a sprístupnené pre návštevníkov.

čítať viac
čítať menej
48.890572, 21.910837