Video

Video
Hlasový sprievodca
Virtuálna prehliadka
Detský sprievodca

Skanzen v Bardejovských Kúpeľoch je najstarším zariadením tohto druhu na Slovensku. Sprístupnený bol už v roku 1965. Na ploche 1,5 ha je celkovo rozmiestnených 24 expozícií, ktoré vás prevedú históriou a spôsobom života v tejto oblasti. Stavby prezentujú ľudovú kultúru a staviteľstvo dvoch etník: slovenského a rusínskeho obyvateľstva, žijúceho v regióne horného Šariša a severného Zemplína. Pochádzajú z 19. a 20. storočia a typologicky patria k dreveným stavbám karpatského typu.

Svoje zastúpenie tu majú 4 druhy stavieb: 

  • obytné zrubové domy – napríklad dom chudobného roľníka z dediny Frička z roku 1887, 
  • hospodárske stavby – sýpky, stodoly a ďalšie, 
  • technické stavby – napríklad technické zariadenie na výrobu súkna, 
  • sakrálne stavby – napríklad drevený kostolík z obce Zboj.

Medzi najvýznamnejšie exponáty skanzenu patria: 

Drevený kostolík z obce Zboj, ktorý sa nachádza na najvyššom bode skanzenu a tvorí tak dominantu celého areálu. Kostolík bol v obci postavený v roku 1706 a do Bardejovských Kúpeľov ho previezli po takmer 200 rokoch od jeho vzniku. 

Drevený kostolík z Mikulášovej bol postavený v roku 1730 a v 19. storočí prešiel prestavbou. Do skanzenu bol prevezený v roku 1931. Túto udalosť symbolizuje aj nápis na tráme kostola. V kostole sa dodnes konajú gréckokatolícke bohoslužby.

Typologicky predstavuje drevený kostolík z Mikulášovej lemkovskú cerkvu južného typu. Podobné sakrálne objekty sa nachádzali aj v obciach Ondavka a Nižný Orlík, no tie sa, bohužiaľ, nezachovali.

Unikátne vrtné zariadenie na výrobu drevených vodovodných rúr na vodný pohon. Zariadenie pochádza z Bardejova. Časť je z 18. storočia a časť z  roku 1932.

Technické zariadenie na výrobu súkna. Zzariadenie slúžilo na spracovanie tkaniny do hustého súkna. Pochádza z Livola, časť z roku 1888 a časť z roku 1948.

Všetky objekty nachádzajúce sa v skanzene sú zariadené dobovým nábytkom a náradím. Jednotlivé objekty si je možné pozrieť aj prostredníctvom online prehliadky skanzenu.

 

Zdroj: https://kupele.bardejovske.info/skanzen/

čítať viac
čítať menej
49.330469, 21.267342