Video

Soví zámoček dnes slúži ako Mestské múzeum prezentujúce miestnu históriu od najstarších čias až po novodobé dejiny.  Klasicistická stavbu dal postaviť už spomínaný  Ján Karol Esterházy pre rodinných učiteľov: čelnú fasádu zdobí socha sovy – symbol múdrosti. Na poschodí domu bola zriadená pamätná izba F. Schuberta, ktorá dobovým nábytkom a zachovanými osobnými predmetmi znázorňuje každodenný život tohto hudobného génia počas jeho pôsobenia  v Želiezovciach.

Ďalšie časti múzea predstavujú expozície zaujímavých archeologických nálezov od najstarších čias až po 20. storočie. Časť týchto exponátov je predmetom tzv. „Želiezovskej skupiny“ (neolitická kultúrna skupina s charakteristickou keramikou, prvýkrát definovaný archeológom Herbertom Mitscha-Märheimom, na základe výskumu v blízkosti mesta, na počesť grófky Ernestíny Coudenhove pomenovaná „želiezovskou kultúrou “). 

Skupinové návštevy múzea sa prijímajú na základe objednávky. Návštevu je potrebné dohodnúť telefonicky alebo e-mailom najmenej tri pracovné dni vopred.

Umiestnenie

Spojené štáty
48° 2' 46.3236" N, 18° 39' 32.274" E
US

Hlasový sprievodca

Video