Video

Pseudogotická pohrebná kaplnka s kryptou z konca 18. storočia. Je to polygonálna stavba s fasádami, ktoré členia oporné poschodové piliere s pultovými strieškami. Vstupný portál medzi dvoma opornými piliermi má lomený uzáver a nad ním je tympanón s erbom. V unikátnom mauzóleu je pochovaná platonická láska Franza Schuberta Karolína Esterházy. Objekt dal postaviť gróf Ján Karol Esterházy, otec Karolíny. 
Mauzóleum bo lo postavené okolo roku 1790. Prvého člena rodiny Esterházy v ňom pochovali v roku 181
Postupne sa tu vytvorilo jedenásť vsunutých murovaných priestorov pre grófskych pozostalých, ktoré sa po ulože
truhiel zamurovali a osadili pamätnými tabuľami z červeného mramoru. Posledný želiezovský gróf Kun
Coudenhove je uložený vo východnej časti hrobky. Jeho manželka, Ernestína Esterházy, bola po pohnutýc
vojnových dobách napriek svojmu závetu pochovaná v Rakúsku. A tak jediné prázdne miesto v 60. rokoch 2
storočia zamurovali a je bez mramorovej tabule. Rovnako v hrobke nie je uložené ani telo grófa Jána Karo
Esterházyho. Ten je pochovaný v Galante, odkiaľ rod pochádza. Do Želiezoviec sa vrátilo iba jeho srdce, ako si žel
vo svojom závete.

Umiestnenie

Spojené štáty
48° 3' 21.8196" N, 18° 39' 40.482" E
US

Hlasový sprievodca

Video